Eja Siepman van den Berg

De Nederlandse beeldhouwer Eja Siepman van den Berg (Eindhoven, 1943) ontwikkelde begin jaren zeventig haar onderscheidende beeldende programma. Haar voorstellingen van het menselijk lichaam in brons en steen getuigen van haar interesse in een harmonieuze figuratie én in de principes van abstractie.

Figuratieve abstractie
Met de veelzijdigheid van haar beeldtaal valt de sculptuur van Eja Siepman van den Berg amper te beschouwen als louter  figuratief. ​Integendeel: Van den Bergs figuratie is terug te voeren op haar fascinatie voor fundamentele aspecten van beeldhouwkunst: voor balans en proportie, voor symmetrie en de eigenschappen die haar materialen, brons en steen, haar bieden.